Käyttöohje SONY FW-55X8570C

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot. ÄLÄ UNOHDA: LUE AINA KÄYTTÄJÄNOPAS ENNEN OSTAMISTA !!!

Sponsoroituja linkkejä

Jos tämä dokumentti täsmää käyttäjänoppaan tai ohjekirjan ominaisuuksiin jota olet etsimässä, lataa se nyt. Lastmanuals tarjoaa sinulle helpon ja nopean tavan saada käyttöohjeet tuotteeseen SONY FW-55X8570C Toivomme, että hyödyit SONY FW-55X8570C käyttäjänoppaasta

Lastmanuals autaa lataamaan SONY FW-55X8570C käyttäjänoppaan


SONY FW-55X8570C : Lataa täydellinen käyttäjänopas (10499 Ko)

Käsikirjan tiivistelmä käyttöohjeet SONY FW-55X8570C

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa

[. . . ] DK 21DK Johdanto Sisällysluettelo Kiitos, että valitsit tämän Sonyn tuotteen. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää televisiota. € Aloitusoppaassa ja tässä käyttöohjeessa käytetyt kuvat ja piirrokset ovat ohjeellisia ja voivat poiketa kyseisen tuotteen ulkonäöstä. € Mallinimen ”x”-kirjain vastaa numeroa, joka liittyy rakenteeseen, väriin tai TV-järjestelmään. [. . . ] € Jos televisiota käytetään kylmässä paikassa, kuvaan saattaa tulla vääristymiä tai kuva voi tummua. nämä ilmiöt häviävät lämpötilan noustessa. € Jos näyttöön jätetään liikkumaton kuva pitkäksi ajaksi, näyttöön saattaa jäädä jälkikuva. Kun televisiota ei käytetä • Jos et käytä televisiota useaan päivään, kytke se irti verkkovirrasta ympäristö- ja turvallisuussyistä. € Huomaa kuitenkin, että joissakin televisioissa voi olla toimintoja, jotka toimiakseen edellyttävät television olevan valmiustilassa. € Pyyhi pöly varovasti näytön pinnasta tai kotelosta pehmeällä liinalla. Jos pöly ei lähde pois helposti, pyyhi näyttö pehmeällä liinalla, joka on kostutettu laimealla pesuaineliuoksella. € Älä koskaan ruiskuta vettä tai pesuainetta suoraan televisioon. Sitä voi valua näytön alaosaan tai ulkopuolisiin osiin ja päästä television sisään, mikä voi aiheuttaa vaurioita televisiolle. € Älä käytä hankaustyynyjä, hapanta tai emäksistä pesuainetta, hankausjauhetta tai liuotinta, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, tai hyönteismyrkkyä. Tällaisten aineiden käyttö tai pitkäaikainen kosketus kumin tai vinyylin kanssa voi vahingoittaa näytön ja kotelon pintaa. • Ilmanvaihtoaukot on suositeltavaa imuroida säännöllisin väliajoin hyvän ilmanvaihdon varmistamiseksi. € Kun säädät television katselukulmaa, siirrä laitetta varovasti, jotta se ei irtoa tai luiskahda pois pöytäjalustalta. Television käytöstäpoisto ja hävittäminen Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa) Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Lisälaitteet • Pidä kaikki sähkömagneettista säteilyä aiheuttavat lisävarusteet tai laitteet poissa television läheltä. sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa häiriöitä kuvaan ja/tai kohinaa. € Tämä laite on testeissä todettu olevan EMC-direktiivin rajoitusten mukainen käytettäessä liitäntäkaapelia, joka on enintään 3 metrin pituinen. Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä) Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi. [. . . ] jos valaistuksen LED ei vilku , tarkista alla olevissa taulukoissa mainitut kohdat. Voit myös katsoa [Vianmääritys] käyttöoppaasta tai suorittaa itsediagnoosin valitsemalla [Ohje] t [Itsediagnostiikka]. Ώ Satelliittikaapelissa voi olla oikosulku tai kaapelissa voi olla yhteysongelmia. Tarkista kaapeli ja yhteys, ja sammuta sitten televisio virtakytkimestä ja kytke se takaisin päälle. [. . . ]

Tuotteen SONY FW-55X8570C lataaminen katksesi

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot.
Lastmanualsia ei voida millään tavoin pitää vastuullisena jos dokumentti jota etsit ei ole saatavilla, se ei ole täydellinen tai se on eri kielellä tai jos sen mallit tai kieli ei täsmää kuvaukseen. Lastmanuals ei tarjoa esimerkiksi käännöspalvelua.

Klikkaa ” lataa käyttäjänopas” tämän sopimuksen lopusta jos hyväksyt sen ehdot, tuotteen SONY FW-55X8570C käyttäjänopas latautuu sen jälkeen.

Etsi käyttöohje

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Kaikki oikeudet pidätetään.
Tavaramerkit ja tuotemerkit ovat merkin haltijan omaisuutta.

flag