Käyttöohje SKIL F015

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot. ÄLÄ UNOHDA: LUE AINA KÄYTTÄJÄNOPAS ENNEN OSTAMISTA !!!

Sponsoroituja linkkejä

Jos tämä dokumentti täsmää käyttäjänoppaan tai ohjekirjan ominaisuuksiin jota olet etsimässä, lataa se nyt. Lastmanuals tarjoaa sinulle helpon ja nopean tavan saada käyttöohjeet tuotteeseen SKIL F015 Toivomme, että hyödyit SKIL F015 käyttäjänoppaasta

Lastmanuals autaa lataamaan SKIL F015 käyttäjänoppaan


SKIL F015 : Lataa täydellinen käyttäjänopas (2967 Ko)

Käsikirjan tiivistelmä käyttöohjeet SKIL F015

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa

[. . . ] Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen. Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää loukaantumisriskiä. Varmista, että sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat sitä. [. . . ] Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin. 5) AKKUKÄYTTÖISTEN SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HOITO a) Lataa akku vain valmistajan määräämässä latauslaitteessa. Latauslaite, joka soveltuu määrätyntyyppiselle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua ladattaessa. b) Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon. C) Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon. D) Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei tule koskettaa. jos nestettä vahingossa joutuu iholle , huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi lääkärin apua. akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja. 6) HUOLTO a) Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. täten varmistat , että sähkötyökalu säilyy turvallisena. AKKURUUVINVÄÄNTIMEN/-PORAKONEEN TURVALLISUUSOHJEET • Vältä vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheutua nauloista, ruuveista tai muista aineista työstettävässä materiaalissa; poista ne ennen työskentelyn aloittamista • Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin latauslaitteen nimilaatan osoittama jännite • Jos huomaat sähköisen tai mekaanisen vian, sammuta kone heti tai irrota latauslaite ajaksi pistorasiasta • SKIL pystyy takaamaan työkalun moitteettoman toiminnan vain, kun käytetään alkuperäisiä tarvikkeit • Käytä vain tarvikkeita, joiden sallittu kierrosluku on vähintään yhtä suuri kuin laitteen suurin tyhjäkäyntikierrosluku • Työkalua/latauslaite ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen vireys on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille ohjausta tai koulutusta työkalun/latauslaittetta käytössä • Varmista, etteivät lapset leiki laitteella/latauslaitteella • Kiinnitä työstettävä kappale (kiinnittimeen tai puristimeen kiinnitetty työstettävä kappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin käsin pidettäessä) • Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyistä pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa vaihtotyökalu tai ruuvi saattaisi osua piilossa olevaan sähköjohtoon tai sähkötyökalun omaan sähköjohtoon (kosketus jännitteiseen johtoon voi saattaa sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun) 33 • Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai käänny paikallisen jakeluyhtiön puoleen (kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon ja sähköiskuun; kaasuputken vahingoittaminen saattaa johtaa räjähdykseen; vesijohtoon tunkeutuminen aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun) • Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta (asbestia pidetään karsinogeenisena) • Materiaaleista, kuten lyijypitoinen maali, jotkut puulajit, mineraalit ja metalli, tuleva pöly voi olla vahingollista (kosketuksiin joutuminen pölyn kanssa tai sen sisään hengittäminen voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivustakatsojille allergiareaktioita ja/tai hengitysvaivoja); käytä pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen kanssa, kun sellainen on liitettävissä • Tietyntyyppiset pölyt on luokiteltu karsinogeenisiksi (kuten tammi- ja pyökkipöly) erityisesti puun käsittelyyn käytettävien lisäaineiden yhteydessä; käytä pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen kanssa, kun sellainen on liitettävissä • Noudata maakohtaisia pölyyn liittyviä sääntöjä • Varmista, että kytkin B 2 on keskellä (lukitus) asennossa, ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät koneen varastoitavaksi LATAAMINEN/AKKU • Lataa akku vain koneen mukana toimitetulla latauslaitteella • Älä koske latauslaitteessa olevia releitä • Suojele konettasi/latauslaitetta/akkua sateelta • Älä lataa akkua kosteissa tai märissä olosuhteissa • Säilytä konettasi/latauslaitetta/akkua paikoissa, joissa lämpötila ei nouse yli 40°C, eikä laske alle 0°C • Älä käytä vahingoittunutta latauslaitetta; vaan toimita se SKIL-keskushuoltoon tarkastettavaksi • Äla käytä latauslaitetta, kun johto tai pistoke on vioittunut; johto ja pistoke olisi heti vaihdettava SKIL-keskushuollossa • Älä käytä vahingoittunutta akkua, vaan vaihda se välittömasti • Älä pura itse latauslaitetta tai akkua • Älä lataa ladattavaksi soveltumattomia akkuja tällä laturilla LATURISSA/AKUSSA SYMBOLIEN SELITYKSET 3 Lue käyttöohjeet ennen käyttöä 4 Käytä laturia vain sisätiloissa 5 Kaksoiseristys (ei tarvita maajohtoa) 6 Turvallinen eristävä muuntaja (virtalähde on sähköisesti erillään muuntajan ulostulosta) 7 Automaattinen sammutus, kun laturi lämpenee liikaa (lämpösulake laukeaa eikä laturia voi käyttää) 8 Latauskytkennän väärä napaisuus voi aiheuttaa vaaran (lataa akku ainoastaan mukana tulevalla laturilla) 9 Älä hävitä latauslaitetta tavallisen kotitalousjätteen mukana q Älä hävitä akkua tavallisen kotitalousjätteen mukana KÄYTTÖ • Akun lataus w -- uusien koneiden akku ei ole ladattu -- yhdistä latauslaitteen pistoke virtalähteeseen kuvatulla tavalla -- vihreä valo G syttyy päälle osoittamaan, että • • • • • • latauslaite on toimintavalmis -- aseta akku latauslaitteeseen -- punainen valo H syttyy päälle osoittamaan, että akku latautuu -- lataa akkua ainakin 5 tunnin ajan, minkä jälkeen akkua voi käyttää vaikka punainen valo saattaa vielä palaa (punaisen valon sammuminen voi viedä yli 5 tuntia) ! [. . . ] Com TÖÖJUHISED KASUTAMINE • Aku laadimine w -- uued tööriistad ei ole laetud -- ühendage vastavalt joonisele laadija vooluvõrku -- süttib roheline tuli G näidates, et laadija on töövalmis -- asetage aku laadijasse -- süttib punane tuli H näidates, et toimub aku laadimine -- laadige akut vähemalt 5 tundi pärast mida akut võidakse kasutada isegi kui punane tuli võib veel põleda (punane tuli võib alles 5 tunni pärast kustuda) !Uus või pikemat aega kasutamata aku saavutab täisvõimsuse alles umbes 5 laadimis-/ tühjenemistsükli järel -- akut ei ole soovitav laadida iga kord pärast seadme lühiajalist kasutamist, kuna see võib suurendada kulumist -- kui Te tööriista pikemat aega ei kasuta, on soovitav tõmmata laadija pistik pistikupesast välja • Sisse/välja e • Pöörete arvu reguleerimine sujuvaks käivituseks r • Pöörlemissuuna ümberlülitamine t -- kui lüliti ei ole korralikult fikseerunud vasakus/paremas asendis, ei ole võimalik töölülitile A 2 vajutada !Pöörlemissuunda tohib muuta üksnes siis, kui seade on täielikult seiskunud • Otsakute vahetamine y -- lükake otsak võimalikult sügavale padrunisse ! [. . . ]

Tuotteen SKIL F015 lataaminen katksesi

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot.
Lastmanualsia ei voida millään tavoin pitää vastuullisena jos dokumentti jota etsit ei ole saatavilla, se ei ole täydellinen tai se on eri kielellä tai jos sen mallit tai kieli ei täsmää kuvaukseen. Lastmanuals ei tarjoa esimerkiksi käännöspalvelua.

Klikkaa ” lataa käyttäjänopas” tämän sopimuksen lopusta jos hyväksyt sen ehdot, tuotteen SKIL F015 käyttäjänopas latautuu sen jälkeen.

Etsi käyttöohje

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Kaikki oikeudet pidätetään.
Tavaramerkit ja tuotemerkit ovat merkin haltijan omaisuutta.

flag