Käyttöohje SEVERIN TO 2045

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot. ÄLÄ UNOHDA: LUE AINA KÄYTTÄJÄNOPAS ENNEN OSTAMISTA !!!

Sponsoroituja linkkejä

Jos tämä dokumentti täsmää käyttäjänoppaan tai ohjekirjan ominaisuuksiin jota olet etsimässä, lataa se nyt. Lastmanuals tarjoaa sinulle helpon ja nopean tavan saada käyttöohjeet tuotteeseen SEVERIN TO 2045 Toivomme, että hyödyit SEVERIN TO 2045 käyttäjänoppaasta

Lastmanuals autaa lataamaan SEVERIN TO 2045 käyttäjänoppaan


SEVERIN TO 2045 : Lataa täydellinen käyttäjänopas (1070 Ko)

Käsikirjan tiivistelmä käyttöohjeet SEVERIN TO 2045

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa

[. . . ] Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen arvokilpeen merkittyä jännitettä. Tämä tuote on kaikkien voimassa olevien CE-merkintöjä koskevien direktiivien mukainen. Lämmityselementti Tärkeitä turvaohjeita ∙ Varoitus: laitteen luukku ja kosketuspinnat ovat käytön aikana kuumia. [. . . ] Varmista, että laite on vähintään seuraavilla etäisyyksillä seinästä tai esineistä: Sivu: 12 cm Takaosa: 12 cm Yläpuoli: 30 cm Laitetta ei saa sijoittaa kaappiin. Laitetta paikoilleen sijoitettaessa on myös varmistettava, että sitä ei aseteta kaapin tms. Älä aseta laitetta seinäkaapin, tai minkään riippuvan esineen (verhojen, muun tulenaran materiaalin) alle tai läheisyyteen. käytön ajaksi laite on asetettava lämmönja roiskeiden kestävälle alustalle. Älä aseta laitetta kuumalle alustalle, tai tulen tai palovaarallisen höyryn läheisyyteen. ˆ Irrota pistotulppa pistorasiasta aina - käytön jälkeen, - jos laitteessa on käyttöhäiriö, - ennen laitteen puhdistamista. ˆ Kun irrotat pistotulpan pistorasiasta, älä vedä liitäntäjohdosta; tartu aina pistotulppaan. ˆ Valmistaja ei ole vastuussa mahdollisista vaurioista, jos ne johtuvat laitteen väärinkäytöstä tai käyttöohjeiden laiminlyömisestä. ˆ Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön tai vastaavaan, kuten - toimistot ja muut kaupalliset ympäristöt - maatalousyritykset - hotellien, motellien jne. 4-asentoinen kytkin l Mitään asetusta ei ole valittu Ylälämpö Ylä- ja alalämpö Alalämpö Lämpöelementit kuumenevat vasta kun ajastin aktivoidaan. Ajastin Ajastimella voidaan valita joko tietty kypsennysaika (enintään 60 minuuttia). Aika asetetaan alle 10 minuuttiin kääntämällä 46 ajastinta ensin hieman suurempaan asetukseen ja kääntämällä sitä sitten hitaasti takaisin halutun aika-asetuksen kohdalle. kun ohjelmoitu aika loppuu , äänimerkki ilmoittaa lämpöelementtien sammumisesta. Kun koko laite kytketään pois päältä, myös lämpöelementit on sammutettava. Se sammuu kun esiohjelmoitu aika on kulunut tai jos kytkin on käännetty takaisin asentoon 0. ˆ Ennen ensikäyttöä anna molempien lämpöelementtien olla päällä 15 minuutin ajan. Lämmön tullessa päälle ensimmäistä kertaa laitteesta saattaa erittyä hajuja. Käyttö ∙ Varmista ennen laitteen käyttöä, että murualusta on kiinnitetty paikalleen alemman kuumentimen alapuolelle. [. . . ] Saat aiheesta lisätietoa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjiltä. Takuu Laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu, joka koskee valmistus- ja ainevikoja, ostopäivästä lukien yksilöityä ostokuittia vastaan yleisten Suomessa kulloinkin alalla voimassa olevien takuuehtojen mukaan. Mikäli laitetta käytetään väärin, käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu syntyvistä esine- ja henkilövahingoista 47 lankeaa laitteen käyttäjälle. [. . . ]

Tuotteen SEVERIN TO 2045 lataaminen katksesi

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot.
Lastmanualsia ei voida millään tavoin pitää vastuullisena jos dokumentti jota etsit ei ole saatavilla, se ei ole täydellinen tai se on eri kielellä tai jos sen mallit tai kieli ei täsmää kuvaukseen. Lastmanuals ei tarjoa esimerkiksi käännöspalvelua.

Klikkaa ” lataa käyttäjänopas” tämän sopimuksen lopusta jos hyväksyt sen ehdot, tuotteen SEVERIN TO 2045 käyttäjänopas latautuu sen jälkeen.

Etsi käyttöohje

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Kaikki oikeudet pidätetään.
Tavaramerkit ja tuotemerkit ovat merkin haltijan omaisuutta.

flag