Käyttöohje SAECO POEMIA

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot. ÄLÄ UNOHDA: LUE AINA KÄYTTÄJÄNOPAS ENNEN OSTAMISTA !!!

Sponsoroituja linkkejä

Jos tämä dokumentti täsmää käyttäjänoppaan tai ohjekirjan ominaisuuksiin jota olet etsimässä, lataa se nyt. Lastmanuals tarjoaa sinulle helpon ja nopean tavan saada käyttöohjeet tuotteeseen SAECO POEMIA Toivomme, että hyödyit SAECO POEMIA käyttäjänoppaasta

Lastmanuals autaa lataamaan SAECO POEMIA käyttäjänoppaan


SAECO POEMIA : Lataa täydellinen käyttäjänopas (2191 Ko)

Käsikirjan tiivistelmä käyttöohjeet SAECO POEMIA

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa

[. . . ] € 80 • Virtajohto Älä koskaan käytä kahvinkeitintä jos virtajohto on vioittunut. Jos virtajohto on vioittunut, sen saa vaihtaa valmistaja tai valmistajan asiakaspalvelu. Älä anna johdon kulkea kulmien, terävien reunojen ja erittäin kuumien esineiden päältä ja suojaa sitä öljyltä. lä kuljeta tai vedä kahvinkeitintä johtoa käyttämällä. [. . . ] (kuva 2) - Täytä vesisäiliö raikkaalla juomavedellä. (kuva 13-14) - Aseta suodatinpidike annosteluyksikköön (8) alhaalta päin ja käännä sitä vasemmalta oikealle, kunnes se lukittuu paikoilleen. (kuva 17) - Kun vesi loppuu, lopeta annostelu viemällä valintanuppi (17) asentoon " ". Täytä säiliö uudelleen ja odota, että merkkivalo “keitin valmis” (20) syttyy. (kuva19) - Poista suodatinpidike annosteluyksiköstä kääntämällä sitä oikealta vasemmalle ja huuhtele se raikkaalla juomavedellä. € • • • • • • Keitin on valmis käyttöä varten; katso kahvin ja höyryn annosteluohjeet vastaavista luvuista. Kahvin annostelun aikana paineistettua suodatinpidikettä ei saa irrottaa kääntämällä sitä käsin myötäpäivään. € • • • Kyseisen toimenpiteen aikana merkkivalo (20) "keitin valmis" voi syttyä ja sammua; se on täysin normaalia eikä kyse ole häiriöstä. Varmista ennen käyttöä, että kuuman veden/höyryn nuppi (3) on suljettu ja että keittimen vesisäiliössä on riittävä määrä vettä. paina kytkintä ON/OFF (11) ja käännä se asentoon "I". Odota, että merkkivalo (20) "keitin valmis" syttyy; keitin on nyt valmis kahvin annostelua varten. Kahvin annosteluun liittyvät lisävarusteet sijaitsevat niille tarkoitetussa kotelossa, jotta toimenpiteiden suorittaminen onnistuisi helposti ja välittömästi. Kahvijauheen mittalusikka ja/tai vaaditut suodattimet ovat käytettävissä, kun nostat kannen (2) ja valitset tarvitsemasi lisävarusteen (kuva 35 ja kuva 36). Huomaa: suodatinpidikkeeseen jää pieni määrä vettä, se on normaalia ja johtuu suodatinpidikkeen ominaisuuksista. Tärkeä huomautus: Suodatin (14) tulee pitää puhtaana täydellisen tuloksen takaamiseksi. (kuva 10) - Aseta paineistettuun suodatinpidikkeeseen (12) kahvikapselien sovitin (15) niin, että pyöreän muotoinen puoli osoittaa alaspäin. € 83 • Suomi • (kuva 14) - Käännä suodatinpidikettä vasemmalta oikealle, kunnes se lukittuu paikoilleen. Päästä irti paineistetun suodatinpidikkeen varresta, varsi kääntyy hiukan vasemmalle päin. (kuva 16) - Esikuumenna paineistettu suodatinpidike viemällä valintanuppi (17) asentoon " "; vettä alkaa tulemaan paineenalaisesta suodatinpidikkeestä (toimenpide on suoritettava ainoastaan ensimmäisen kahvin kohdalla). (kuva 17) -Kun vettä on valunut 150 cc , vie valintanuppi (17) asentoon " " annostelun pysäyttämiseksi. (kuva 19) - Poista suodatinpidike keittimestä kääntämällä sitä oikealta vasemmalle ja poista jäljelle jäänyt vesi. Keittimen varusteena olevan erityissuodattimen (14) ansiosta suodattimen vaihto ei ole tarpeen yhtä tai kahta kahvia valmistaessa. [. . . ] Tuotteeseen tai pakkaukseen kiinnitetty merTämä kintä ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. tuote on toimitettava sen sijaan asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Varmistamalla tämän tuotteen oikean hävittämisen ehkäiset ympäristölle ja ihmisille mahdollisesta epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuvia haittoja. Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltolaitoksesta tai tuotteen ostopaikasta. [. . . ]

Tuotteen SAECO POEMIA lataaminen katksesi

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot.
Lastmanualsia ei voida millään tavoin pitää vastuullisena jos dokumentti jota etsit ei ole saatavilla, se ei ole täydellinen tai se on eri kielellä tai jos sen mallit tai kieli ei täsmää kuvaukseen. Lastmanuals ei tarjoa esimerkiksi käännöspalvelua.

Klikkaa ” lataa käyttäjänopas” tämän sopimuksen lopusta jos hyväksyt sen ehdot, tuotteen SAECO POEMIA käyttäjänopas latautuu sen jälkeen.

Etsi käyttöohje

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Kaikki oikeudet pidätetään.
Tavaramerkit ja tuotemerkit ovat merkin haltijan omaisuutta.

flag