Käyttöohje ROSIERES RIED340B1C

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot. ÄLÄ UNOHDA: LUE AINA KÄYTTÄJÄNOPAS ENNEN OSTAMISTA !!!

Sponsoroituja linkkejä

Jos tämä dokumentti täsmää käyttäjänoppaan tai ohjekirjan ominaisuuksiin jota olet etsimässä, lataa se nyt. Lastmanuals tarjoaa sinulle helpon ja nopean tavan saada käyttöohjeet tuotteeseen ROSIERES RIED340B1C Toivomme, että hyödyit ROSIERES RIED340B1C käyttäjänoppaasta

Lastmanuals autaa lataamaan ROSIERES RIED340B1C käyttäjänoppaan


ROSIERES RIED340B1C : Lataa täydellinen käyttäjänopas (10142 Ko)

Käsikirjan tiivistelmä käyttöohjeet ROSIERES RIED340B1C

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa

[. . . ] Sammuta liesi säätimestä käytön jälkeen, älä luota pelkkään keittoastian tunnistimeen. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko - ohjausjärjestelmän avulla. Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vahinkojen välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja tai tämän valtuuttama huoltomies tai henkilö, jolla on vastaava pätevyys. HUOMAUTUS: Jotta vältetään ylikuumenemissuojan asetuksen vahingossa tapahtuvan muuttamisen aiheuttama vaara, laitteen virransyöttöä ei saa järjestää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta, eikä laitetta saa kytkeä virtapiiriin, jonka virta kytkeytyy säännöllisesti päälle ja pois päältä. [. . . ] (2) Induktiokeittotasoa ei saa asentaa jääkaappien, astianpesukoneiden tai kuivaajien päälle. (3) Induktiokeittotaso tulee asentaa niin, että voidaan taata optimaalinen käytettävissä oleva lämpö. Sähkökytkennät Kytkennän sähköverkkoon saa suorittaa ainoastaan tehtävään koulutettu henkilökunta ja kytkentä on tehtävä voimassaolevia normeja noudattaen. Keittotason kytkentätavat on annettu kuvassa 3: Jännite Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista henkilöille tai esineille, jotka johtuvat tämän säädöksen noudattamatta jättämisestä. Jos laitteesta puuttuu pistoke, liitä kaapeliin standardisoitu pistoke, joka kestää kilvessä ilmoitetun kuormituksen. Jos halutaan kiinteä liitäntä verkkoon, on laitteen ja verkon välille asennettava moninapainen katkaisin, jonka kontaktien väli on ainakin 3 mm. Jos kaapeli on vaurioitunut, saa sen vaihtaa ainoastaan tehtävään pätevä henkilökunta. 87 FINN Käyttöohjeet Valmistelut ennen käyttöä: Heti keittotason sytyttämisen jälkeen kuuluu akustinen signaali ja kaikki valodiodit vilkkuvat 1 sekunnin ajan osoittaen keittotason olevan valmiustilassa. aseta kattila valitulle keittoalueelle minuutin kerrallaan; painamalla painiketta ”-” asetus pienenee 1 minuutin kerrallaan. Kun asetettava aika ylittää 99 minuuttia, ajastin menee nollaan automaattisesti. Painamalla yhtä aikaa painikkeita ”+” ja ”-” näyttö palaa 0:aan. Kun ajastin on vilkkunut noin 5 sekuntia, asetettu aika vahvistetaan automaattisesti. Ajan asetuksen jälkeen, paina ”TIMER” varmistaaksesi halutun asetuksen. Turvatoiminto lasten turvallisuuden vuoksi, induktiokeittotaso on varustettu lukituslaitteella. Lukitaksesi paina lukituspainiketta (Interlock): keittotaso lukittuu, ajastimen näytössä näkyy symboli ”Lo” ja kaikki muut toiminnot ovat poissa päältä. lukituksen avaaminen Pidä lukituslaitteen (Interlock) painiketta painettuna 2 sekunnin ajan. Toimintaohjeet Painikkeen ”ON/OFF” painamisen jälkeen kaikki valodiodit näyttävät merkkiä ”-”. Huomio: painettuasi painiketta ”ON/OFF”, induktiokeittotaso pysyy valmiustilassa jos mitään toimenpiteitä ei tehdä 1 minuuttiin. aJASTIN-toiminto (TIMER) Painamalla TIMER-painiketta , valodiodi vilkkuu näytössä ja ajan säätäminen on mahdollista. Painikkeilla ”+” tai ”-” voidaan aika säätää välillä 1 – 99 minuuttia. Painamalla painiketta ”+” asetus kasvaa 1 88 KAKSOISALUEET Tällä alueella voidaan käyttää keittoastioita, joiden halkaisija on välillä 160 - 290 mm, ja näin saavutetaan enemmän joustavuutta alueella. Kosketa “+” -painiketta uudelleen, alueen osoitin näyttää “b” ja teho saavuttaa maksimin Peruuta tehotila Koskettamalla “-” -painiketta peruuta tehotila ja sitten kypsennysalue palautuu sen alkuperäiseen asetukseen. [. . . ] 93 FINN Eritysilmoitus Tämän käsikirjan sisältö on tarkastettu huolella. Valmistaja ei ole vastuussa painossa tapahtuneista virheistä tai puuttuvista osista. Lisäksi ohjekirjan tarkistuksen yhteydessä, mahdolliset tekniset muutokset voidaan lisätä ilman etukäteisilmoitusta. HUOMIO: älä hävitä tätä laitetta yleisjätteen seassa. [. . . ]

Tuotteen ROSIERES RIED340B1C lataaminen katksesi

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot.
Lastmanualsia ei voida millään tavoin pitää vastuullisena jos dokumentti jota etsit ei ole saatavilla, se ei ole täydellinen tai se on eri kielellä tai jos sen mallit tai kieli ei täsmää kuvaukseen. Lastmanuals ei tarjoa esimerkiksi käännöspalvelua.

Klikkaa ” lataa käyttäjänopas” tämän sopimuksen lopusta jos hyväksyt sen ehdot, tuotteen ROSIERES RIED340B1C käyttäjänopas latautuu sen jälkeen.

Etsi käyttöohje

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Kaikki oikeudet pidätetään.
Tavaramerkit ja tuotemerkit ovat merkin haltijan omaisuutta.

flag