Käyttöohje NILFISK E145.3-9 XTRA

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot. ÄLÄ UNOHDA: LUE AINA KÄYTTÄJÄNOPAS ENNEN OSTAMISTA !!!

Sponsoroituja linkkejä

Jos tämä dokumentti täsmää käyttäjänoppaan tai ohjekirjan ominaisuuksiin jota olet etsimässä, lataa se nyt. Lastmanuals tarjoaa sinulle helpon ja nopean tavan saada käyttöohjeet tuotteeseen NILFISK E145.3-9 XTRA Toivomme, että hyödyit NILFISK E145.3-9 XTRA käyttäjänoppaasta

Lastmanuals autaa lataamaan NILFISK E145.3-9 XTRA käyttäjänoppaan


NILFISK E145.3-9 XTRA : Lataa täydellinen käyttäjänopas (23336 Ko)

Käsikirjan tiivistelmä käyttöohjeet NILFISK E145.3-9 XTRA

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa

[. . . ] Älä käytä laitetta, jos sen lähellä on ihmisiä, jotka eivät ole pukeutuneet suojavaatteisiin. Älä suuntaa suihkua kohti itseäsi tai muita jalkineiden puhdistamiseksi. räjähdysvaara: älä ruiskuta syttyviä nesteitä. [. . . ] Com on lisätietoja käyttämisestä ja hävittämisestä sekä ohjeita hätätilanteiden varalta. On suositeltavaa, että laitteen sähköliitännässä on vikavirtakytkin, joka katkaisee virransyötön, jos vikavirta ylittää 30 mA 30 ms:n ajan, tai maadoituksen koestuslaite. — Käytä luokan D moottorinkäynnistys-/hitaita sulakkeita, jotka täyttävät IEC 947-2 -vaatimukset tai vastaavat IEC-alueen ulkopuolella käytössä olevat vaatimukset. — Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella, joten heitä on valvottava. — Käyttäjän ja kaikkien puhdistettavan kohteen läheisyydessä oleskelevien henkilöiden on suojauduttava puhdistamisen aikana irtoavalta lialta. Käytön aikana suihkusuuttimeen vaikuttaa takapotkuvoima ja vääntömomentti. Fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidät on koulutettu käyttämään sitä turvallisesti tai heitä valvotaan ja he ­ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat. B Yhdistäminen juotavaksi tarkoitetun veden syöttöön Painepesurin avulla ei saa syöttää juotavaksi tarkoitettua vettä. C Muiden vesilähteiden käyttäminen Laitteen vedenoton voi yhdistää esimerkiksi sadevesitynnyriin, jokeen, järveen tai säiliöön ja käyttää laitetta imevänä. 1, ruiskutuskahva ja laite täytyy muodostaa laitepariksi 2 minuutin kuluessa. E Laitteen jättäminen ilman valvontaa yli 5 minuutin ajaksi. F Käytön jälkeen ja säilytys Käytön jälkeen Sammuta laitteesta virta. Kelaa sähköjohto ja paineletku kiepille, jotta johto, pistoke, paineletku ja liitokset eivät vaurioidu. G Kunnossapitämnen, tarkastaminen ja korjaaminen Kun laite on ollut pitkään käyttämättä, se täytyy huoltaa ennen sen käynnistämistä. [. . . ] Muiden puhdistusaineiden tai -kemikaalien käyttäminen voi heikentää laitteen turvallisuutta. Korkeapainesuihku voi olla vaarallinen, jos sitä käytetään väärin. Ieteicams, lai elektropadevē uz šo iekārtu būtu ierīkota atlikumstrāvas ierīce, kas pārtrauktu padevi tad, kad noplūdes strāva uz zemi 30 ms pārsniedz 30 mA, vai ierīce, kas nodrošina zemējuma ķ [. . . ]

Tuotteen NILFISK E145.3-9 XTRA lataaminen katksesi

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot.
Lastmanualsia ei voida millään tavoin pitää vastuullisena jos dokumentti jota etsit ei ole saatavilla, se ei ole täydellinen tai se on eri kielellä tai jos sen mallit tai kieli ei täsmää kuvaukseen. Lastmanuals ei tarjoa esimerkiksi käännöspalvelua.

Klikkaa ” lataa käyttäjänopas” tämän sopimuksen lopusta jos hyväksyt sen ehdot, tuotteen NILFISK E145.3-9 XTRA käyttäjänopas latautuu sen jälkeen.

Etsi käyttöohje

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Kaikki oikeudet pidätetään.
Tavaramerkit ja tuotemerkit ovat merkin haltijan omaisuutta.

flag