Käyttöohje CANDY CCOUN5162WH

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot. ÄLÄ UNOHDA: LUE AINA KÄYTTÄJÄNOPAS ENNEN OSTAMISTA !!!

Sponsoroituja linkkejä

Jos tämä dokumentti täsmää käyttäjänoppaan tai ohjekirjan ominaisuuksiin jota olet etsimässä, lataa se nyt. Lastmanuals tarjoaa sinulle helpon ja nopean tavan saada käyttöohjeet tuotteeseen CANDY CCOUN5162WH Toivomme, että hyödyit CANDY CCOUN5162WH käyttäjänoppaasta

Lastmanuals autaa lataamaan CANDY CCOUN5162WH käyttäjänoppaan


CANDY CCOUN5162WH : Lataa täydellinen käyttäjänopas (4251 Ko)

Käsikirjan tiivistelmä käyttöohjeet CANDY CCOUN5162WH

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa

[. . . ] Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jos laitetta käytetään muihin tarkoituksiin, kuten kaupalliseen käyttöön, tai jos sitä käytetään väärin. Ennen laitteen käyttöönottoa Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Kylmäaine Kylmäaineena toimii isobutaani (R600a), joka on herkästi syttyvää. [. . . ] päivittäiskäyttö Tulenarkoja kaasuja tai nesteitä sisältävät säiliöt saattavat vuotaa matalissa lämpötiloissa. Älä säilytä jääkaapissa mitään tulenarkoja aineita, kuten aerosolitölkkejä. Älä käytä laitteen sisällä mitään sähkölaitteita (kuten sähkökäyttöisiä jäätelökoneita, sekoittimia jne. Ennen kuin puhdistat laitteen, kytke aina laite pois päältä ja irrota se virtalähteestä tai irrota laitteen sulake sulaketaulusta tai kytke suojakatkaisin pois päältä. LAITTEEN HÄVITTÄMINEN Pikkulapsia on valvottava, etteivät he pääse leikkimään käytöstä poistetulla laitteella. Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva oheinen symboli tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa panna kotitalousjätteen joukkoon. Sen sijaan se on vietävä sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätystä varten perustettuun keräyspisteeseen. Näin estät ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvat kielteiset seuraukset, jotka ovat mahdollisia, jos tuotetta käsitellään jätteenä epäasianmukaisesti. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisviranomaisilta, omalta jätehuoltolaitokseltasi tai kaupasta, josta ostit tuotteen. Laitteen oikea sijoittaminen Jotta jääkaappi olisi mahdollisimman turvallinen ja luotettava sekä käyttäisi mahdollisimman vähän sähköä, sen ympärille on jätettävä tilaa. Jätä jääkaapin takaseinän ja seinän väliin tilaa 100 mm. Virtajohtoa ei saa pidentää eikä keriä vyyhdiksi käytön aikana. Lisäksi on ehdottoman tärkeää, ettei virtajohto ole jääkaapin takana sijaitsevan kompressorin läheisyydessä tai kosketa sitä, sillä sen pinta on melko lämmin laitteen ollessa käytössä ja kosketus saattaa sulattaa eristeen ja aiheuttaa sähköiskuvaaran. Vältä jääkaapin sijoittamista paikkoihin, joihin muodostuu paljon kosteutta, jotta metalliosat eivät pääsisi ruostumaan. Jääkaappi ei saa missään tapauksessa joutua vesisuihkun kohteeksi, sillä se heikentää eristystä ja aiheuttaa sähköiskuvaaran. 74 Vaaratilanteiden välttäminen Jääkaappi on sijoitettava tasaiselle ja vankalle alustalle. [. . . ] Tarkista, - ettei kaapissa ole liikaa ruokaa - ovatko ovi/ovet kunnolla kiinni - ettei takaseinän lauhdutin ole pölyn peittämä - onko laitteen ympärillä riittävästi ilmankiertotilaa (minimi ilmankiertotilan on mainittu asennusohjeessa). Jos laitteesta kuuluu epätavallista ääntä; - Laitteessa kiertävä jäähdytyskaasu saattaa pitää vähäistä ääntä (kuplintaa) myös silloin kun kompressori ei käy. Se on aivan normaalia, mikäli äänet ovat epätavallisia, tarkista:  että laite seisoo tukevasti ja suorassa asennusohjeiden mukaisesti  tärisevätkö laitteen päällä mahdollisesti olevat tavarat 4. [. . . ]

Tuotteen CANDY CCOUN5162WH lataaminen katksesi

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot.
Lastmanualsia ei voida millään tavoin pitää vastuullisena jos dokumentti jota etsit ei ole saatavilla, se ei ole täydellinen tai se on eri kielellä tai jos sen mallit tai kieli ei täsmää kuvaukseen. Lastmanuals ei tarjoa esimerkiksi käännöspalvelua.

Klikkaa ” lataa käyttäjänopas” tämän sopimuksen lopusta jos hyväksyt sen ehdot, tuotteen CANDY CCOUN5162WH käyttäjänopas latautuu sen jälkeen.

Etsi käyttöohje

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Kaikki oikeudet pidätetään.
Tavaramerkit ja tuotemerkit ovat merkin haltijan omaisuutta.

flag