Käyttöohje BOSCH ARM3650-ART23SL

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot. ÄLÄ UNOHDA: LUE AINA KÄYTTÄJÄNOPAS ENNEN OSTAMISTA !!!

Sponsoroituja linkkejä

Jos tämä dokumentti täsmää käyttäjänoppaan tai ohjekirjan ominaisuuksiin jota olet etsimässä, lataa se nyt. Lastmanuals tarjoaa sinulle helpon ja nopean tavan saada käyttöohjeet tuotteeseen BOSCH ARM3650-ART23SL Toivomme, että hyödyit BOSCH ARM3650-ART23SL käyttäjänoppaasta

Lastmanuals autaa lataamaan BOSCH ARM3650-ART23SL käyttäjänoppaan


BOSCH ARM3650-ART23SL : Lataa täydellinen käyttäjänopas (8504 Ko)

Käsikirjan tiivistelmä käyttöohjeet BOSCH ARM3650-ART23SL

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa

[. . . ] ς Käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista ja toisille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheuttamistaan vaurioista. ς Älä käytä puutarhalaitetta paljain jaloin tai avoimissa sandaaleissa. käytä aina tukevia jalkineita ja pitkälahkeisia housuja. ς Tarkista perusteellisesti työstettävä alue ja poista siitä kivet, oksat, langat, luut ja muut vieraat esineet. [. . . ] ς Älä pidä käsiä tai jalkoja lähellä pyöriviä osia. ς Pysy puutarhalaitteen kanssa työskentelyn aikana etäällä laitteen poistovyöhykkeestä. ς Älä koskaan nosta tai kanna puutarhalaitetta moottorin käydessä.  Älä tee mitään muutoksia puutarhalaitteeseen. Luvattomat muutokset voivat vaikuttaa puutarhalaitteesi turvallisuuteen ja johtaa voimakkaaseen meluun sekä värinään.  Tarkista liitäntäjohto ja mahdollinen jatkojohto säännöllisesti. Älä liitä vaurioitunutta johtoa sähköverkkoon äläkä kosketa sitä, ennen kuin se on irrotettu sähköverkosta. ς Suositellaan, että tämä laite liitetään vain pistorasiaan, jota suojaa 30 mA vikavirtasuojakytkin. ς Vaihdettaessa tämän laitteen verkkojohto tulee käyttää ainoastaan valmistajan suunnitelman mukaista verkkojohtoa, katso tilaus nro ja malli käyttöohjeesta.  Älä koskaan tartu pistotulppaan käsien ollessa kosteita. ς Verkkojohdon tai jatkojohdon yli ei saa ajaa, niitä ei saa litistää eikä murtaa, koska ne saattavat vahingoittua. suojaa johto kuumuudelta , öljyltä ja teräviltä reunoilta. ς Jatkojohdon halkaisijan tulee olla käyttöohjeen mukainen ja sen tulee olla roiskevesisuojattu. Pysäytä puutarhalaite ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen huolto- ja puhdistustöitä. Sama sääntö pätee, jos verkkojohto on vaurioitunut, katkennut tai sotkeutunut. ς Terät pyörivät vielä muutama sekunti sen jälkeen, kun puutarhalaite on sammutettu. Vain rakenteita H05VV-F, H05RN-F tai IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57) vastaavia jatkojohtoja saa käyttää. Jos käytät jatkojohtoa laitteen kanssa, tulee johtimien poikkipinnan olla jokin seuraavista: – 1, 0 mm2: suurin pituus 40 m – 1, 5 mm2: suurin pituus 60 m – 2, 5 mm2: suurin pituus 100 m Huomio: Jos käytät jatkojohtoa, on siinä – kuten turvaohjeissa on selostettu – oltava suojajohdin, joka pistotulpan kautta on yhteydessä verkon maadoitukseen. Kysy epävarmoissa tapauksissa sähkömieheltä tai lähimmästä Bosch-sopimushuollosta. Johdon liitoskohtien tulee olla kuivat eivätkä ne saa maata maassa. [. . . ]  Käytä ainoastaan puutarhalaitteeseen tarkoitettuja leikkuuteriä. ς Varmista ennen puutarhalaitteen varastointia, että se on puhdas eikä siinä ole leikkuujäännöksiä. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttämään puutarhalaitettasi paremmin ja turvallisemmin. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella. [. . . ]

Tuotteen BOSCH ARM3650-ART23SL lataaminen katksesi

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot.
Lastmanualsia ei voida millään tavoin pitää vastuullisena jos dokumentti jota etsit ei ole saatavilla, se ei ole täydellinen tai se on eri kielellä tai jos sen mallit tai kieli ei täsmää kuvaukseen. Lastmanuals ei tarjoa esimerkiksi käännöspalvelua.

Klikkaa ” lataa käyttäjänopas” tämän sopimuksen lopusta jos hyväksyt sen ehdot, tuotteen BOSCH ARM3650-ART23SL käyttäjänopas latautuu sen jälkeen.

Etsi käyttöohje

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Kaikki oikeudet pidätetään.
Tavaramerkit ja tuotemerkit ovat merkin haltijan omaisuutta.

flag