Käyttöohje BLACK & DECKER GTC1845L

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot. ÄLÄ UNOHDA: LUE AINA KÄYTTÄJÄNOPAS ENNEN OSTAMISTA !!!

Sponsoroituja linkkejä

Jos tämä dokumentti täsmää käyttäjänoppaan tai ohjekirjan ominaisuuksiin jota olet etsimässä, lataa se nyt. Lastmanuals tarjoaa sinulle helpon ja nopean tavan saada käyttöohjeet tuotteeseen BLACK & DECKER GTC1845L Toivomme, että hyödyit BLACK & DECKER GTC1845L käyttäjänoppaasta

Lastmanuals autaa lataamaan BLACK & DECKER GTC1845L käyttäjänoppaan


BLACK & DECKER GTC1845L : Lataa täydellinen käyttäjänopas (3096 Ko)

Käsikirjan tiivistelmä käyttöohjeet BLACK & DECKER GTC1845L

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa

[. . . ] Jos sähkötyökalua on välttämättä käytettävä kosteassa paikassa, käytä jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua virtalähdettä. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen. Suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät loukkaantumisriskiä, jos niitä käytetään tilanteen mukaan oikein. [. . . ] Älä käytä työkalua, jos sen terät ovat vioittuneet. u Vältä kovia esineitä (esimerkiksi metallilankaa , kaiteita) leikkauksen aikana. Jos osut tällaiseen esineeseen vahingossa, katkaise työkalun virta heti ja tarkista vauriot. U Jos työkalu alkaa täristä epätavallisesti, katkaise työkalun virta heti, irrota akku ja tarkista vauriot. Säilytä työkalua siten, ettei sen terä ole paljaana. U Varmista, että kaikki suojukset ovat paikallaan työkalua käytettäessä. Älä koskaan yritä käyttää puutteellista työkalua tai työkalua, johon on tehty luvattomia muutoksia. U Älä koskaan anna lasten käyttää työkalua. 89 SUOMI Muiden turvallisuus u (Alkuperäisten ohjeiden käännös) Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai aistirajoitteita, eikä laitteen toimintaan perehtymättömien henkilöiden käyttöön (lapset mukaan luettuina), paitsi valvonnan alaisina tai jos he ovat saaneet laitteen käyttöön liittyvää opastusta heidän turvallisuudestaan vastaavalta henkilöltä. Muut riskit ovat mahdollisia, jos käytät työkalua muulla kuin turvavaroituksissa mainitulla tavalla. Nämä riskit voivat liittyä muun muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön. Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näihin kuuluvat muun muassa u pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat vahingot u osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet vahingot u työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot Kun käytät työkalua pitkään, varmista, että pidät säännöllisesti taukoja. Älä käytä työkalua sateessa tai erittäin kosteissa olosuhteissa. Sähköturvallisuus Akkuja ja laturia koskevat lisäturvaohjeet Akku u Älä koskaan yritä avata akkua. U Lataa akku paikassa, jonka lämpötila on vähintään +10 °C ja enintään +40 °C. u Noudata akkuja hävittäessäsi kohdassa Ympäristönsuojelu annettuja ohjeita. Tärinä Teknisissä tiedoissa ja vaatimustenmukaisuusilmoituksessa ilmoitetut tärinäpäästöarvot on mitattu standardin EN 60745 testausmenetelmän mukaisesti, ja niiden avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään. Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin. Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan. Todellisen käytön lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös siihen, milloin työkalu on sammutettuna tai se käy tyhjäkäynnillä. Laturit u Käytä Black & Deckerin laturia vain laitteen mukana toimitetun akun lataamiseen. [. . . ] Kallista työkalua hiukan (enintään 15° leikkauslinjaan) siten, että terän kärjet osoittavat hieman aitaa päin (kuva D). Pidä työkalua haluamassasi kulmassa ja liikuta sitä tasaisesti leikkauslinjaa pitkin. Vältä erityisesti kovia esineitä, kuten metallijohtoja ja kaiteita, koska ne voivat vahingoittaa teriä (kuva G). U Trimmaa katajat ja muut nopeasti kasvavat pensaat kuuden viikon välein toukokuusta lokakuuhun. [. . . ]

Tuotteen BLACK & DECKER GTC1845L lataaminen katksesi

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot.
Lastmanualsia ei voida millään tavoin pitää vastuullisena jos dokumentti jota etsit ei ole saatavilla, se ei ole täydellinen tai se on eri kielellä tai jos sen mallit tai kieli ei täsmää kuvaukseen. Lastmanuals ei tarjoa esimerkiksi käännöspalvelua.

Klikkaa ” lataa käyttäjänopas” tämän sopimuksen lopusta jos hyväksyt sen ehdot, tuotteen BLACK & DECKER GTC1845L käyttäjänopas latautuu sen jälkeen.

Etsi käyttöohje

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Kaikki oikeudet pidätetään.
Tavaramerkit ja tuotemerkit ovat merkin haltijan omaisuutta.

flag