Käyttöohje BLACK & DECKER GT4245

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot. ÄLÄ UNOHDA: LUE AINA KÄYTTÄJÄNOPAS ENNEN OSTAMISTA !!!

Sponsoroituja linkkejä

Jos tämä dokumentti täsmää käyttäjänoppaan tai ohjekirjan ominaisuuksiin jota olet etsimässä, lataa se nyt. Lastmanuals tarjoaa sinulle helpon ja nopean tavan saada käyttöohjeet tuotteeseen BLACK & DECKER GT4245 Toivomme, että hyödyit BLACK & DECKER GT4245 käyttäjänoppaasta

Lastmanuals autaa lataamaan BLACK & DECKER GT4245 käyttäjänoppaan


BLACK & DECKER GT4245 : Lataa täydellinen käyttäjänopas (3793 Ko)

Käsikirjan tiivistelmä käyttöohjeet BLACK & DECKER GT4245

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa

[. . . ] Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin. Jos laitteeseen voi kiinnittää pölynkerääjän tai -imurin, tarkista, että se on paikallaan ja että se toimii kunnolla. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja pysäyttää virtakytkimestä. [. . . ] Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin. Siten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena. Sähkötyökalujen lisäturvavaroitukset Älä pidä kehoa lähellä leikkurin terää. Älä poista leikattua materiaalia tai pidä leikattavasta materiaalista kiinni terien liikkuessa. varmista , että virta on katkaistu virtakytkimellä , kun poistat jumiutunutta materiaalia. Hetken tarkkaamattomuus työkalua käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen. U Pitele sähkötyökalua vain sen eristävistä tartuntapinnoista, sillä terä voi osua piilossa oleviin sähköjohtoihin tai laitteen virtajohtoon. Terien kosketus jännitteisen johtimen kanssa voi tehdä myös työkalun paljaista metalliosista jännitteisiä ja aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle. Käytön aikana kaapeli voi olla piilossa pensaikossa ja voit leikata sitä vahingossa. Pensasleikkureiden lisäturvavaroitukset Muiden turvallisuus u Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai aistirajoitteita, eikä laitteen toimintaan perehtymättömien henkilöiden käyttöön (lapset mukaan luettuina), paitsi valvonnan alaisina tai jos he ovat saaneet laitteen käyttöön liittyvää opastusta heidän turvallisuudestaan vastaavalta henkilöltä. Muut riskit ovat mahdollisia, jos käytät työkalua muulla kuin turvavaroituksissa mainitulla tavalla. Nämä riskit voivat liittyä muun muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön. Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näihin kuuluvat muun muassa u pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat vahingot 70 (Alkuperäisten ohjeiden käännös) osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet vahingot u työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot Kun käytät työkalua pitkään, varmista, että pidät säännöllisesti taukoja. Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. Teknisissä tiedoissa ja vaatimustenmukaisuusilmoituksessa ilmoitetut tärinäpäästöarvot on mitattu standardin EN 60745 testausmenetelmän mukaisesti, ja niiden avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään. Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin. Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan. Todellisen käytön lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös siihen, milloin työkalu on sammutettuna tai se käy tyhjäkäynnillä. Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen tulee turvallisuussyistä jättää valmistajan tai valtuutetun Black & Decker -huollon tehtäväksi. U Käyttäessäsi työkalua ulkona käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Voit käyttää oikeanlaista, enintään 30-metristä Black & Decker -jatkojohtoa ilman virtahävikkiä. [. . . ] Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Käytettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien erilliskeruun avulla materiaalit voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. kierrätysmateriaalien käyttö auttaa vähentämään ympäristön saastumista ja uusien raaka-aineiden tarvetta. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus KONEDIREKTIIVI ULKOILMAMELUDIREKTIIVI Paikallisissa säädöksissä voidaan määrätä, että kodin sähkötuotteiden keruu tapahtuu kaupunkien jätteidenkäsittelyasemilla tai laitteita myyvissä liikkeissä uuden tuotteen oston yhteydessä. [. . . ]

Tuotteen BLACK & DECKER GT4245 lataaminen katksesi

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot.
Lastmanualsia ei voida millään tavoin pitää vastuullisena jos dokumentti jota etsit ei ole saatavilla, se ei ole täydellinen tai se on eri kielellä tai jos sen mallit tai kieli ei täsmää kuvaukseen. Lastmanuals ei tarjoa esimerkiksi käännöspalvelua.

Klikkaa ” lataa käyttäjänopas” tämän sopimuksen lopusta jos hyväksyt sen ehdot, tuotteen BLACK & DECKER GT4245 käyttäjänopas latautuu sen jälkeen.

Etsi käyttöohje

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Kaikki oikeudet pidätetään.
Tavaramerkit ja tuotemerkit ovat merkin haltijan omaisuutta.

flag