Käyttöohje BLACK & DECKER GK43

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot. ÄLÄ UNOHDA: LUE AINA KÄYTTÄJÄNOPAS ENNEN OSTAMISTA !!!

Sponsoroituja linkkejä

Jos tämä dokumentti täsmää käyttäjänoppaan tai ohjekirjan ominaisuuksiin jota olet etsimässä, lataa se nyt. Lastmanuals tarjoaa sinulle helpon ja nopean tavan saada käyttöohjeet tuotteeseen BLACK & DECKER GK43 Toivomme, että hyödyit BLACK & DECKER GK43 käyttäjänoppaasta

Lastmanuals autaa lataamaan BLACK & DECKER GK43 käyttäjänoppaan


BLACK & DECKER GK43 : Lataa täydellinen käyttäjänopas (5997 Ko)

Käsikirjan tiivistelmä käyttöohjeet BLACK & DECKER GK43

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa

[. . . ] Tämä työkalu on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön. SUOMI f) Jos sähkötyökalua on välttämättä käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojalla (RCD) suojattua virtalähdettä. Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin. B) Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. [. . . ] sahan käyttöä kannattaa opetella sahaamalla halkoja sahapukissa. U Tarkista aina ennen käyttöä, että takapotkujarru toimii oikein. U Ketjusahan kuljetuksen aikana on suositeltavaa käyttää ketjujarrua ja pitää saha asennossa, jossa teräketju on taaksepäin. U Pidä ketjusaha hyvässä kunnossa, kun se ei ole käytössä. jos ketjusaha on pitkiä aikoja käyttämättä , irrota teräketju ja laippa ja säilytä ne öljyyn upotettuna. Säilytä ketjusaha ja kaikki sen osat kuivassa, turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta. U Öljysäiliö kannattaa tyhjentää ennen varastointia. Katso etukäteen turvallinen poistumisreitti kaatuvan puun tai putoavien oksien tieltä. Kiilojen avulla voit myös estää ketjun ja laipan juuttumisen leikkausuraan. # u Tämä laite on kaksoiseristetty , joten erillistä maadoitusta ei tarvita. Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen tulee turvallisuussyistä jättää valmistajan tai valtuutetun Black & Decker -huollon tehtäväksi. Käytä aina oikeanlaista jatkojohtoa, joka sopii tämän laitteen virransyöttöliitäntään (katso kohta Tekniset tiedot). Jatkojohdon on oltava ulkokäyttöön soveltuva ja siinä on oltava vastaava merkintä. Laitteen kanssa voidaan käyttää enintään 30 m pitkää 1, 5 mm²:n HO7RN-F 2 X -jatkojohtoa ilman tehon heikkenemistä. Jos käytät jatkojohtokelaa, kelaa johto aina täysin auki. U Ota tarvittaessa yhteyttä sähköntoimittajaan, jos haluat selvittää, onko virtalähteen impedanssi pienempi kuin 0, 411 ohmia. Se tai jokin muu virtapiirikatkaisin ei vapauta sahan käyttäjää tässä käyttöoppaassa esitettyjen turvallisten työtapojen ja turvaohjeiden noudattamiselta. N Älä käytä työkalua sateessa tai erittäin kosteissa R olosuhteissa. Lisäturvaohjeet C Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai aistirajoitteita, eikä laitteen toimintaan perehtymättömien henkilöiden käyttöön (lapset mukaan luettuina), paitsi valvonnan alaisina, tai jos he ovat saaneet laitteen käyttöön liittyvää opastusta heidän turvallisuudestaan vastaavalta henkilöltä. u Lapsia on valvottava ja heitä on estettävä leikkimästä laitteella. U Varmista, että joku on lähellä (mutta turvallisen etäisyyden päässä) onnettomuuden varalta. [. . . ] U Varmista, että laippa on puhdas ja että siinä ei ole roskia. Jotta työkalu toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, teräketjun hampaat on pidettävä terävinä. Teräketjun terävyys Ketjun leikkuuterät tylsyvät heti, jos ne sahattaessa osuvat maahan tai naulaan. Mitä tehdä, jos ketjusaha vaatii korjausta Ketjusaha ei käytä öljyä. [. . . ]

Tuotteen BLACK & DECKER GK43 lataaminen katksesi

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot.
Lastmanualsia ei voida millään tavoin pitää vastuullisena jos dokumentti jota etsit ei ole saatavilla, se ei ole täydellinen tai se on eri kielellä tai jos sen mallit tai kieli ei täsmää kuvaukseen. Lastmanuals ei tarjoa esimerkiksi käännöspalvelua.

Klikkaa ” lataa käyttäjänopas” tämän sopimuksen lopusta jos hyväksyt sen ehdot, tuotteen BLACK & DECKER GK43 käyttäjänopas latautuu sen jälkeen.

Etsi käyttöohje

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Kaikki oikeudet pidätetään.
Tavaramerkit ja tuotemerkit ovat merkin haltijan omaisuutta.

flag