Käyttöohje BLACK & DECKER EGBL108-FR

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot. ÄLÄ UNOHDA: LUE AINA KÄYTTÄJÄNOPAS ENNEN OSTAMISTA !!!

Sponsoroituja linkkejä

Jos tämä dokumentti täsmää käyttäjänoppaan tai ohjekirjan ominaisuuksiin jota olet etsimässä, lataa se nyt. Lastmanuals tarjoaa sinulle helpon ja nopean tavan saada käyttöohjeet tuotteeseen BLACK & DECKER EGBL108-FR Toivomme, että hyödyit BLACK & DECKER EGBL108-FR käyttäjänoppaasta

Lastmanuals autaa lataamaan BLACK & DECKER EGBL108-FR käyttäjänoppaan


BLACK & DECKER EGBL108-FR : Lataa täydellinen käyttäjänopas (2281 Ko)

Käsikirjan tiivistelmä käyttöohjeet BLACK & DECKER EGBL108-FR

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa

[. . . ] Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin. Jos laitteeseen voi kiinnittää pölynkerääjän tai -imurin, tarkista, että se on paikallaan ja että se toimii kunnolla. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja pysäyttää virtakytkimestä. Jos sähkötyökalua ei voi käynnistää ja pysäyttää virtakytkimellä, se on vaarallinen ja se täytyy korjata. [. . . ] u Työkalun käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Käytä työkalua ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita. ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja. Muiden turvallisuus u Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai aistirajoitteita, eikä laitteen toimintaan perehtymättömien henkilöiden käyttöön (lapset mukaan luettuina), paitsi valvonnan alaisina tai jos he ovat saaneet laitteen käyttöön liittyvää opastusta heidän turvallisuudestaan vastaavalta henkilöltä. Porien ja iskuporakoneiden lisäturvavaroitukset Muut riskit ovat mahdollisia, jos käytät työkalua muulla kuin turvavaroituksissa mainitulla tavalla. Nämä riskit voivat liittyä muun muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön. Tiettyjä muita riskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näihin kuuluvat muun muassa 71 SUOMI u (Alkuperäisten ohjeiden käännös) pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat vahingot u osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet vahingot u työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot Kun käytät työkalua pitkään, varmista, että pidät säännöllisesti taukoja. u kuulovauriot u työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta , erityisesti tammea , pyökkiä ja MDF-levyjä , käsiteltäessä) syntyneen pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat terveysriskit Tärinä Teknisissä tiedoissa ja vaatimustenmukaisuusilmoituksessa ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu standardin EN 60745 testausmenetelmän mukaisesti , ja sen avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään. Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin. Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan. Todellisen käytön lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös siihen, milloin työkalu on sammutettuna tai se käy tyhjäkäynnillä. Laturit u Käytä Black & Deckerin laturia vain laitteen mukana toimitetun akun lataamiseen. Muut akut voivat räjähtää ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja. U Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattavaksi. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. sähköturvallisuus Laturi on kaksoiseristetty , joten erillistä maadoitusta ei tarvita. Tarkista aina, että verkkojännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. lä yritä korvata laturiyksikköä tavallisella verkkopistokkeella. U Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen tulee turvallisuussyistä jättää valmistajan tai valtuutetun Black & Decker -huollon tehtäväksi. Laitteessa olevat merkinnät Työkalussa on seuraavat kuvakemerkinnät: Yleiskuvaus Akkuja ja laturia koskevat lisäturvaohjeet Akku u Älä koskaan yritä avata akkua. U Lataa akku paikassa, jonka lämpötila on vähintään +4 °C ja enintään +40 °C. [. . . ] Mikäli Black & Decker -kone hajoaa materiaali- ja/tai valmistusvirheen tai teknisten tietojen epätarkkuuden vuoksi 24 kk:n kuluessa ostopäivästä, Black & Decker korjaa koneen ilman kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen Black & Decker Oy:n valinnan mukaan. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat seuraavista: u Tuotetta on käytetty kaupallisesti, ammattimaisesti tai vuokraukseen. U Tuotetta on vahingoitettu vieraalla esineellä tai aineella tai se on ollut onnettomuudessa. U Jos korjauksia on yrittänyt joku muu kuin Black & Deckerin valtuuttama edustaja tai Black & Deckerin henkilökunta. [. . . ]

Tuotteen BLACK & DECKER EGBL108-FR lataaminen katksesi

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot.
Lastmanualsia ei voida millään tavoin pitää vastuullisena jos dokumentti jota etsit ei ole saatavilla, se ei ole täydellinen tai se on eri kielellä tai jos sen mallit tai kieli ei täsmää kuvaukseen. Lastmanuals ei tarjoa esimerkiksi käännöspalvelua.

Klikkaa ” lataa käyttäjänopas” tämän sopimuksen lopusta jos hyväksyt sen ehdot, tuotteen BLACK & DECKER EGBL108-FR käyttäjänopas latautuu sen jälkeen.

Etsi käyttöohje

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Kaikki oikeudet pidätetään.
Tavaramerkit ja tuotemerkit ovat merkin haltijan omaisuutta.

flag