Käyttöohje BLACK & DECKER BEHTS501

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot. ÄLÄ UNOHDA: LUE AINA KÄYTTÄJÄNOPAS ENNEN OSTAMISTA !!!

Sponsoroituja linkkejä

Jos tämä dokumentti täsmää käyttäjänoppaan tai ohjekirjan ominaisuuksiin jota olet etsimässä, lataa se nyt. Lastmanuals tarjoaa sinulle helpon ja nopean tavan saada käyttöohjeet tuotteeseen BLACK & DECKER BEHTS501 Toivomme, että hyödyit BLACK & DECKER BEHTS501 käyttäjänoppaasta

Lastmanuals autaa lataamaan BLACK & DECKER BEHTS501 käyttäjänoppaan


BLACK & DECKER BEHTS501 : Lataa täydellinen käyttäjänopas (4970 Ko)

Käsikirjan tiivistelmä käyttöohjeet BLACK & DECKER BEHTS501

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa

[. . . ] Jos työkalun voi liittää pölynimuriin, tarkista, että liitos on tehty asianmukaisesti ja että laitteita käytetään oikealla tavalla. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja pysäyttää virtakytkimestä. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. [. . . ] Varmista, että virta on katkaistu, kun poistat kiinni juuttunutta materiaalia. Hetken tarkkaamattomuus työkalua käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen. ρ Pitele sähkötyökalua vain sen eristävistä tartuntapinnoista, sillä terä voi osua piilossa oleviin sähköjohtoihin tai laitteen virtajohtoon. Terien kosketus jännitteisen johtimen kanssa voi tehdä myös työkalun paljaista metalliosista jännitteisiä ja aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle. Käytön aikana kaapeli voi olla piilossa pensaikossa ja voit leikata sitä vahingossa.  Tarkoitettu käyttö on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Käytä työkalua ainoastaan sellaiseen työhön, johon se  Muut riskit Myös muut kuin turvavaroituksissa mainitut riskit ovat mahdollisia työkalua käytettäessä. Nämä riskit voivat liittyä muun muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön. Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näitä ovat:  Pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat vahingot. Tärinä Teknisissä tiedoissa ja vaatimustenmukaisuusilmoituksessa ilmoitetut tärinäpäästöarvot on mitattu standardin EN 60745 testausmenetelmän mukaisesti, ja niiden avulla voidaan 65 SUOMI (Alkuperäisten ohjeiden käännös) vertailla työkaluja keskenään. Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan. Todellisen käytön lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös siihen, milloin työkalu on sammutettuna tai se käy tyhjäkäynnillä. Jos virtajohto vaurioituu tai katkeaa, irrota se välittömästi sähköverkosta. Älä käytä työkalua sateessa tai erittäin kosteissa olosuhteissa. Ennen kuin kokoat työkalun, varmista, että työkalun virta on katkaistu, sähköpistoke on irrotettu sähköverkosta ja teränsuojus on terien päällä. Käytä pensasleikkuria ainoastaan silloin, kun kahva ja suojus on asennettu oikein paikoilleen. Jos pensasleikkuria käytetään ilman asianmukaista suojusta tai pakkaukseen kuuluvaa kahvaa, seurauksena voi olla vakava henkilövahinko. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen on turvallisuussyistä jätettävä valmistajan tai valtuutetun BLACK+DECKER-huollon tehtäväksi. ρ Käyttäessäsi työkalua ulkona käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Voit käyttää oikeanlaista enintään 30 metrin BLACK+DECKER-jatkojohtoa ilman virranmenetystä. [. . . ] Tällä symbolilla merkittyjä tuotteita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista, että lukituspainike on painettu kokonaan eteen ennen liipaisimen käyttöä. (Jos tuote toistuvasti aiheuttaa sulakkeen palamisen, lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja toimita se valtuutetun BLACK+DECKER-huoltoliikkeen huollettavaksi). (Jos tuote toistuvasti aiheuttaa kytkimen laukeamisen, lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja toimita se valtuutetun BLACK+DECKER-huoltoliikkeen huollettavaksi). [. . . ]

Tuotteen BLACK & DECKER BEHTS501 lataaminen katksesi

Lastmanuals tarjoaa sosiaalisen palvelun oppaiden jakamiseen, tallentamiseen ja etsimiseen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen: Käyttäjänoppaat, ohjekirja, pikaohjeet ja tekniset tiedot.
Lastmanualsia ei voida millään tavoin pitää vastuullisena jos dokumentti jota etsit ei ole saatavilla, se ei ole täydellinen tai se on eri kielellä tai jos sen mallit tai kieli ei täsmää kuvaukseen. Lastmanuals ei tarjoa esimerkiksi käännöspalvelua.

Klikkaa ” lataa käyttäjänopas” tämän sopimuksen lopusta jos hyväksyt sen ehdot, tuotteen BLACK & DECKER BEHTS501 käyttäjänopas latautuu sen jälkeen.

Etsi käyttöohje

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Kaikki oikeudet pidätetään.
Tavaramerkit ja tuotemerkit ovat merkin haltijan omaisuutta.

flag